Status of Trần Kim Thập

Trần Kim Thập

1738 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (49)

Đầu Năm mới, Tết Canh Tý, Nguyện Cầu Hồn Thiêng Sông Núi Việt Nam Cho Quê Hương Sớm Được Tự Do Dân Chủ Và Mọi Gia Đình Luôn Được An Lạc.


Please to comment

Trần Kim Thập

1738 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (49)