Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

9318 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (47)

Thiết nghĩ đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPA) nên biết chọn bạn mà chơi. Ví dụ như CPA nên tỏ rõ lập trường là không chơi với độc tài. Như vậy thì tui vẫn có thể thay đổi suy nghĩ về chữ 'communist' ghê tởm. Đằng này, thực tế là CPA lại tỏ tình với CPV, một đảng độc tài cách nửa vòng trái đất. Chim cùng màu lông bay chung với nhau (birds of a feather flock together). Còn đối với người thì ... cùng tư tưởng độc tài thì tơ tưởng về nhau, chúc mừng nhau. Mấy con quỷ dối trá đáng sợ.

Chi tiết: https://baomoi.com/dang-cong-san-hoa-ky-gui-thu-chuc-mung-dang-cong-san-viet-nam/c/33858078.epi


  • Lê Trung Tĩnh  Hai đảng không biết ai hồng hơn ai 14:36 10/02/2020
Please to comment

Đoàn Nghiêm

9318 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (47)