Status of Trần Kim Thập

Trần Kim Thập

1960 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (53)

Di hại lớn nhất của xã hội bị cai trị đưới chế độ độc tài toàn trị là không ai dám nói thật. Tất cả đều phải dối trá để sinh tồn.

Xã hội dối trá là xã hội mông muội.


 • Lê Trung Tĩnh, Tran Thi Diem Chau  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  Biểu tình ở Hong Kong không thể dùng để kích động dân VN xuống đường được nữa trước khi có quyết định của quyền lực đối trọng. 05:29 11/02/2020
Please to comment

Trần Kim Thập

1960 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (53)