Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

10849 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (694)

Tôi viết vài dòng hướng dẫn đơn giản để các bạn có thể lưu lại toàn bộ những gì để trên Livenguide về máy tính.

https://www.livenguide.com/status/14843-huong-dan-su-dung.html#status-14843
Chức năng này giúp các bài báo và hình ảnh bạn đã từng copy past trên Livenguide được lưu lại nguyên vẹn và y như bản gốc với thời gian, trong máy tính của bạn.
Khi mọi người lưu ngày càng nhiều trên những đám mây, thì chúng ta cần lưu lại kỷ niệm vào máy tính của riêng mình.
Khi trí thông minh nhân tạo biết quá nhiều thói quen của mọi người, thì có lẽ cũng cần một nơi các bạn có thể like mà không ai lưu lại những thói quen này, từ đó không ảnh hưởng đến những gì các bạn được đọc.
Livenguide mong muốn làm được điều đơn giản đó.


Please to comment

Lê Trung Tĩnh

10849 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (694)