Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

6973 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (105)

Đây là hình ảnh vua Thành Thái với chiếc xe đạp đăng trên báo ảnh L’Illustration ngày 22/01/1898. Ngày ấy , chiếc xe đạp chưa có cái chắn bùn (garde-boue) và cũng chưa có dây sên (chaîne). Thay vì dây sên, chiếc xe lúc ấy được gắn láp (l’arbre) để truyền lực.


Please to comment

Lê Quang Huy

6973 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (105)