Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

6973 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (105)

Lâu nay cứ tưởng “Khẩu trang” là từ ngữ gốc Hán – Việt, hôm nay nhờ một người đã từng du học ở Trung Quốc giải thích mới biết là không phải. Vậy thì “Khẩu trang” có ngữ nguyên từ đâu?

Theo giải thích của người ấy, cái mà người Việt đang gọi là “ Khẩu trang” thì người Tàu gọi là “Khẩu tráo/Khẩu trạo” (口罩), đọc theo âm Hán – Việt. “Tráo” (hay “Trạo”) có nghĩa là che, đậy; cái “Khẩu tráo/Khẩu trạo” là cái đồ che miệng vậy.

Đúng là chữ nghĩa mênh mông thật.


Please to comment

Lê Quang Huy

6973 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (105)