Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

6973 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (105)

Thế là virus Corona đã được WHO chính thức đặt tên là Covid-19, theo đó "Co" là tên gọi mới viết tắt của Corona, "vi" viết tắt của virus" và "d" viết tắt của từ disease (bệnh).

Dù là cô Rona, cô Vy hay cô Vít gì đi chăng nữa thì cũng xin mời cô biến khỏi Trái đất này cho. Cô đã gây đau khổ quá nhiều cho nhân loại này rồi.


Please to comment

Lê Quang Huy

6973 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (105)