Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

8419 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)

EVFTA – CƠ HỘI THOÁT TRUNG – CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP – NHÂN QUYỀN VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG.

EVFTA – bao gồm Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (IPA) – được Nghị viên châu Âu phê chuẩn ngày 12/02/2020 sẽ mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội và thách thức lớn.

Nền kinh tế Việt Nam đang lệ thuộc nhiều vào nền kinh tế của Trung Quốc, một cuộc chơi mà Trung Quốc luôn nắm thế chủ động, và điều đó càng thấy rõ trong mấy ngày dịch bệnh vừa qua. Với một thị trường châu Âu rộng mở, Việt Nam có nhiều cơ hội vùng thoát ra khỏi chiếc vòng kim cô của Trung Quốc. Ngược lại, nếu EVFTA không được thông qua, Việt Nam sẽ mất một cơ hội phát triển thương mại với châu Âu và sự lệ thuộc vào Trung Quốc vẫn tồn tại dai dẳng. Liệu Việt Nam có tận dụng cơ hội này để thoát khỏi sự lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc không?

Việc thực thi EVFTA đi kèm với các cam kết của chính phủ Việt Nam về sở hữu trí tuệ, về quyền của người lao động, về tổ chức công đoàn độc lập của người lao động, về nhân quyền... Đó là những thách thức không nhỏ đối với hệ thống chính trị Việt Nam, dù họ là người làm luật và thi hành luật để qui định và điều chỉnh các mối quan hệ theo hướng có lợi cho họ. Đó là cả một câu chuyện còn dài ở phía trước.

Vẫn biết mục tiêu của EU và Việt Nam khi tham gia đàm phán và ký kết EVFTA là lợi ích kinh tế của đôi bên, nhưng Nghị viện châu Âu vẫn không quên tuyên bố rằng thỏa thuận thương mại với Việt Nam "có thể bị tạm ngừng nếu có vi phạm nhân quyền" trong tương lai.

Tất cả chỉ mới bắt đầu khởi động…


Please to comment

Lê Quang Huy

8419 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)