Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

13060 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (775)

Đọc bài này thấy mấy người Trung Quốc đang được y tế Việt Nam theo dõi Corona virus mà họ cứ đi lung tung và không tuân thủ luật pháp gì cả!

https://m.dantri.com.vn/suc-khoe/3-nguoi-trung-quoc-bien-mat-khi-dang-cach-ly-theo-doi-corona-20200211233004472.htm

Đó là những người đến từ vùng dịch bệnh bên Trung Quốc và có nguy cơ gây lây lan rất cao. Nhưng họ hành xử rất vô trách nhiệm với Việt Nam.

Đối với những trường hợp có khả năng lây nhiễm cao và vô kỷ luật như vầy tôi nghĩ nên gắn thiết bị theo dõi vị trí của họ. Nếu việc này quá phức tạp thì chỉ cần yêu cầu họ tạo account trên Livenguide và bật chế độ cho mọi người biết vị trí lên trên điện thoại đi động. Khi đó mọi người ai cũng biết họ ở đâu bằng cách vào bản đồ đầu trang Livenguide.

Một cách khác nhẹ hơn là những người này chỉ cần cho một user tên Bộ Y tế chẳng hạn biết vị trí. Khi đó Bộ y tế sẽ biết vị trí của họ ở đâu trong 14 ngày.


Please to comment

Lê Trung Tĩnh

13060 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (775)