Status of Đoàn Nghiêm

Đoàn Nghiêm

9267 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (47)

Khi động vật bị bệnh, có khả năng chúng sẽ giấu căn bệnh bằng cách trốn, giả khỏe mạnh (ăn nhiều), ... Lãnh đạo các quốc gia cộng sản hoặc độc tài cũng đối đầu dịch bệnh với tâm lý tương tự. Công dân ở các quốc gia độc tài, cộng sản có chấp nhận làm "một tế bào vô can do không chức năng", để mặc sống chết phụ thuộc vào "hệ miễn của một khối óc chỉ đạo liên tục ăn phân của động vật mang mầm bệnh" ?


 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Cái này thuộc chủ đề động vật hay chính trị xã hội vậy bác Đoàn Nghiêm  ? 15:08 14/02/2020
   Đoàn Nghiêm  Đây là tui mượn chuyện ở thế giới động vật để gợi ý về chuyện ở vài quốc gia loài người. 17:16 14/02/2020
Please to comment

Đoàn Nghiêm

9267 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Đừng nghe những gì cộng sản nói ! Nhưng nên tin những gì cộng sản có thể làm, những thủ đoạn gian ác, kinh tởm, nhẫn tâm của băng đảng tiểu nhân độc... See more

Contact list (47)