Status of FBfriend

FBfriend

7337 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

Tài khoản đăng nhập LivenGuide bằng FB

Contact list (229)

Chau Tran

 ist mit 

Tuyet Lan Nguyen

 und49 weiteren Personenunterwegs.11 Std. · Öffentlich

Öffentlich

#Vietnam

Kính thưa các bạn,

Ai quan tam đến Vietnam nếu chúng ta không lên tiếng cùng với đồng bào anh chị em bạn bè của mình?

Hay bạn đủ sức đứng một mình làm Việt Nam _ ngôi sao trên trời cho thế giới ngưỡng mộ sự hoàn hảo của bạn?

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với nước Mỹ và President Donald Trump

Cảm ơn bạn.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIn2hj_MMOoOh0MYWGvY5RK_wa9UW039SDDM29bTp8vE1ekA/viewform?fbclid=IwAR1Qzu_SaETxqcHR-D072WW49yvj_Yo3Z7Z__FHrvod0h_2OSaSKp93bngk

#nCoV #Coronavirus #COVID_19


Please to comment

FBfriend

7337 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

Tài khoản đăng nhập LivenGuide bằng FB

Contact list (229)