Status of Trần Kim Thập

Trần Kim Thập

1970 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (54)

MỘT LẦN NỮA VẠCH MẶT TỘI ÁC ĐỒNG TÂM (Đợt 3)
Kính mời quý thân hữu theo dõi và ký tên ủng hộ. 

https://boxitvn.blogspot.com/2020/02/mot-lan-nua-vach-mat-toi-ac-ong-tam-ot-3.html#more
Xin mời bạn đọc ký tên lên án tội ác Đồng Tâm tại địa chỉ sau đây: tocaotoiacdongtam@gmail.com


Please to comment

Trần Kim Thập

1970 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (54)