Status of Trần Kim Thập

Trần Kim Thập

1970 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (54)

Thân chuyển quý thân hữu "Nhắc lại một kỷ niệm để tưởng nhớ Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ" của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi.
https://boxitvn.blogspot.com/2020/02/nhac-lai-mot-ky-niem-e-tuong-nho-ai-lao.html


Please to comment

Trần Kim Thập

1970 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (54)