Status of Con cháu Hai Bà Trưng

Con cháu Hai Bà Trưng

934 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (128)

Hãy tập chánh kiến, chánh tư duy! Thế gian điên đảo, làm gì có chuyện một ứng cử viên mà đạt được 100% phiếu bầu nhỉ? Có người thương thì cũng có người ghét. Có người thích ông nầy thì cũng có người thích bà kia.

Tại sao tên trọng là người tàu biết nói tiếng việt lại đạt được 100% phiếu bầu nhỉ? Dễ hiểu thôi! Chỉ có chế độ cộng sản độc quyền, độc đoan mới có chuyện đạt được 100% phiếu bầu gian trá.

Ngay như việc tên trọng làm gì có đũ uy thế để bắt nhốt nhiều tướng lãnh công an và đơn phương leo lên ghế chủ tịch nhà nước chứ? Tướng công an có vô số đàn em. Chỉ cần một em thương qúy chủ tướng, cũng đưa tên trọng và người nhà của nó vào chỗ chết! Nếu không có quan thầy trung cộng chống lưng là gì?

Ở Mỹ, ông Washington là người đã cứu nước Mỹ thoát khỏi màn đêm tăm tối. Lúc bấy giờ nước Mỹ đâu đâu cũng có thuốc á phiện. Ở ngoài đường cảnh sát bán á phiện, ở ngục tù quản lý nhà tù bán á phiện, ở học đường thầy giáo bán á phiện, ở nhà thờ cha bán á phiện! Cảnh sát là kẻ chận đường cướp xe hơi! Mọi người có óc tưởng tượng nước mỹ rối loạn và rơi vào màn đêm tăm tối như thế nào?

Ông Washington được bầu làm tổng thống và Ngài đã cứu nước Mỹ cùng đưa nước mỹ đến bình an và giàu nhứt thế giới. Mọi công dân mỹ dù là người bị tàn tật, đến những người mẹ đông con và người già đều được hưởng hạnh phúc tràn đầy. Ai khoẻ mạnh đều có việc làm. Người già, kẻ tật nguyền, đông con đều được hưởng phúc lợi, họ có nhà ở khang trang, có xe hơi, có tiền bọc túi, có nhân viên bộ xã hội và y tế, bộ giáo dục tận tình săn sóc. ai ai cũng được hưởng hạnh phúc thiên đường thế gian! Mọi người đều có quyền tự do du lịch khắp nơi nơi trên quả địa cầu!

Chuyện khó tin mà có thật! Người mẹ bất hạnh sinh con tật nguyền, Người mẹ bất ngờ sinh 3 trở lên! Tổng thống Mỹ liền gởi bó hoa và kèm theo chi phiếu nuôi mẹ con suốt đời!

Thiên tài sáng chói như ông Washington lần tái cử thứ nhì chỉ được hơn 55% phiếu bầu. Vậy tên trọng người tàu biết nói tiếng việt đã làm được gì cho đất nước vn mà nó đạt được 100% phiếu bầu nhỉ? Quá rõ ràng, chỉ có bọn độc tài gian manh mới làm được như vậy mà thôi! Nói khác hơn VN đã bị tàu xâm lăng và đưa tên trọng người tàu biết nói tiếng việt lên làm bù nhìn đó vậy!

 


Please to comment

Con cháu Hai Bà Trưng

934 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (128)