Status of Con cháu Hai Bà Trưng

Con cháu Hai Bà Trưng

934 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (128)

HIỆP ĐỊNH GENEVE 54 CHIA ĐÔI ĐẤT NƯỚC ĐỂ LÀM GÌ?

i) Quý vị có biết, chiến tranh Việt Pháp, Pháp thua trận điện biên phủ. Và Pháp rút hết toàn bộ ra khỏi Việt Nam, tại Việt Nam không còn bóng người Pháp nào nữa. Theo nguyên lý, lúc bấy giờ Hồ Chó Minh đứng lên dõng dạc tuyên bố VIỆT NAM ĐỘC LẬP. Tại sao Hồ Chó Minh không làm?

ii) Tại sao Hồ Chó Minh phải tham dự hội nghị Geneve 54 do Trung Cộng tổ chức tại Thụy Sĩ? Việc chiến tranh xảy ra giữa Việt và Pháp, mắc mớ gì hội nghị có mặt của Trung Cộng và Mỹ? Hội nghị này nếu có thì chỉ có Việt và Pháp mà thôi. Trong hội nghị, Việt Nam có quyền đòi Pháp bồi thường chiến tranh. Nhưng tại sao Hồ Chó Minh không được nói gì cả?

Qua hiệp định Geneve 54 rất rõ ràng Hồ Chó Minh chỉ là con cờ, là tay sai của Trung Cộng mà thôi. Hồ Chó Minh bị Trung Cộng buộc phải ký vào văn bản giao miền Nam Việt Nam cho Mỹ. VÔ LÝ, nhưng Hồ Chó Minh phải ký vì đây là lệnh của Trung Cộng. Sau đó Hồ Chó Minh phải nhục nhã kéo đoàn quân gọi là chiến thắng ra miền Bắc và giao miền Nam cho Mỹ. Chuyện có buồn cười không? Đoàn quân chiến thắng mà vội vàng lén lút bỏ chạy ra Bắc, và trịnh trọng mời Mỹ vào! RÕ RÀNG CÓ PHẢI Hồ Chó Minh là tay sai của Trung Cộng, phải không? Quý vị hãy tìm đọc lại hiệp định Geneve 54 thì rõ sự thật nhé.

 


Please to comment

Con cháu Hai Bà Trưng

934 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (128)