Status of Nguyễn Kim Khánh ( New)

Nguyễn Kim Khánh ( New)

3374 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Train
  Motobicycle
  Foot
 • Availability:
 • Weekday
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (364)

Hưởng ứng lời kêu gọi của bác thủ Phúc Nhân dân Việt Nam rất nhiệt liệt ủng hộ, ai có tiền - giúp tiền, ai có hiện vật - góp hiện vật, ai có sức - giúp sức ...

Em thì không có cả tiền lẫn sức, nhưng hiện vật quý hiếm thì nhà em có mấy vật quý này, xin được tự hào hiến tặng ạ Chúc các bác lãnh đạo thu gom được tiền của nhiều hơn trong mùa dịch bệnh 


Please to comment

Nguyễn Kim Khánh ( New)

3374 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Train
  Motobicycle
  Foot
 • Availability:
 • Weekday
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (364)