Status of Nguyễn Kim Khánh ( New)

Nguyễn Kim Khánh ( New)

3374 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Train
  Motobicycle
  Foot
 • Availability:
 • Weekday
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (364)

Vào ngày 18/3 trong hội nghị về An ninh lương thực Quốc gia đến 2020. Nguyễn Xuân Phúc đã tuyen bố "nuôi ăn 104tr người là một thử thách lớn "

Nhưng vấn đề là AI NUÔI AI ?Tuyên bố trên của ông NXP đã được nhanh chóng thay đổi trên báo lề đảng để dân không chửi là ĐỒ MẤT DẠY 

Phiên bản mới Nhưng những ngôn từ MẤT DẠY của ông thủ tướng vẫn nằm trong bộ nhớ của Google và 1 số báo khác Câu hỏi AI NUÔI AI , có lẽ chẳng khó khăn gì để tìm thấy câu trả lời chính xác 


Please to comment

Nguyễn Kim Khánh ( New)

3374 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Train
  Motobicycle
  Foot
 • Availability:
 • Weekday
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (364)