Status of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

7018 Credits Price: 26 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (131)

- Dan Wattendorf, người chỉ đạo nỗ lực tạo ra các giải pháp công nghệ sinh học tại Quỹ Gates, hy vọng rằng những người mắc bệnh có thể chịu đựng được sẽ ở nhà và đặt mua bộ dụng cụ, thay vì đến bệnh viện nơi họ có thể truyền virut - hoặc bắt nó. Và nếu mọi người kiểm tra dương tính nhưng không cảm thấy khủng khiếp, theo Wattendorf, họ có thể tự cô lập. Điều đó có thể ngăn chặn một ổ dịch phát triển. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đóng cửa các thành phố như họ đã làm ở Vũ Hán, theo ông Wattendorf. Nhưng chúng ta có thể kiểm dịch chính xác để ngăn mọi người truyền bệnh không?

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00676-3

 


 • Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  Ts Lê Trung Tĩnh  làm ơn lập trang Coronavirus trên LivenGuide được không? 18:06 24/03/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Anti-CoVid-19 04:06 25/03/2020
   Nguyễn Kim Khánh ( New)  #CCPvirus là chính xác nhất 10:46 25/03/2020
  • AntiCoVid19  just shared this status/Activity with AntiCovid19 18:34 25/03/2020
Please to comment

Tran Thi Diem Chau

7018 Credits Price: 26 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (131)