Status of NGUYỄN QUANG HÒA

NGUYỄN QUANG HÒA

110 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (17)

VÌ LIVENGUIDE GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG KÝ TỰ MỖI BÀI ĐĂNG, NÊN TÔI ĐÀNH POST BÀI NHƯ VẦY. THẬT LÀ BẤT TIỆN QUÁ ĐI!

https://docs.google.com/document/d/1zDvYJs5GwBqy6flF_p9p7fJzIT82U_XA2UdU8zqhTM8/edit?usp=sharing


Please to comment

NGUYỄN QUANG HÒA

110 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (17)