Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

11658 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (715)

Có bạn Livenguider này tên tiếng Chinese https://www.livenguide.com/user/3232--.html tôi không biết tag và share làm sao. Bạn cũng vừa post nhiều video.

Chào mừng bạn và mọi người đến với Livenguide nhé!


 • Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • Đoàn Nghiêm  Dr. Tĩnh có thể lập trình để tính năng tag nhận ra tài khoản người dùng muốn tag kiểu như @3232-- (ví dụ cho tk 阮 越 雄). Tui chỉ nêu một gợi ý kém chuyên nghiệp. 15:54 25/03/2020
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Chỉ cần bác Livenguider viết phiên âm theo mẫu tự tiếng Việt or Anh là OK 18:48 25/03/2020
Please to comment

Lê Trung Tĩnh

11658 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (715)