Status of AntiCoVid19

AntiCoVid19

140 Credits Price: 9999 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Boat
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
About me:

Trang này AntiCovid19 lập ra để MONG mọi người quan tâm cập nhật tình hình dịch bệnh chia sẻ bài vở và thông tin có ích. Sẽ đổi tên khác khi hết dịch cúm... See more

Contact list (14)

Please to comment

AntiCoVid19

140 Credits Price: 9999 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Boat
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
About me:

Trang này AntiCovid19 lập ra để MONG mọi người quan tâm cập nhật tình hình dịch bệnh chia sẻ bài vở và thông tin có ích. Sẽ đổi tên khác khi hết dịch cúm... See more

Contact list (14)