Status of Manh Hung Dao

Manh Hung Dao

4505 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (16)

Cộng hòa Séc (Czech) đã nhận được 150.000 bộ xét nghiệm coronavirus từ Trung Quốc. Khoảng 80% các xét nghiệm cho kết quả sai.

Người Séc đã quay trở lại các phương pháp kiểm tra truyền thống, mà họ thực hiện 900 ca xét nghiệm mỗi ngày. Bộ y tế Czech cho biết test truyền thống tuy không hẳn là 1 thước đo hoàn hảo, nhưng cho biết tỷ lệ sai sót chỉ 20-30%

Trời ơi! Tôi nhìn con số 80% kết quả sai mà rớt mồ hôi!
TQ công bố hết dịch

https://twitter.com/akoz33/status/1242329464647925761?s=19

- Phong Trào Dù Vàng Hong Kong -


Please to comment

Manh Hung Dao

4505 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (16)