Status of Manh Hung Dao

Manh Hung Dao

4505 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (16)

Cán bộ đảng viên nhà nước là những con người độc-ác nhất . Dù biết tư bản của Mỹ bị giãy chết mà vẫn tống con mình sang đó chịu khổ trong khi thiên đường XHCN như Bắc Kinh hay Bình Nhưỡng thì lại không cho qua. Đúng là bọn VC-ác-độc.

Hạo Nam‎
- NƯỚC MẮT THẰNG HỀ -


 • Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Ha ha ha....CS ác lắm 11:07 26/03/2020
Please to comment

Manh Hung Dao

4505 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (16)