Status of Phan Anh Dũng

Phan Anh Dũng

83 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (4)

Lại tháng 4 … nhớ tháng tư đen!

đêm qua tôi có môt giấc mơ, bạn bè cũ …bỗng như chưa xa khuất: có thằng đã bị gởi hồ sơ báo danh mất tích, có thằng nghe nói pháo tan thây, còn thằng nghe miểng tiện mất chân tay …
Sao cớ gì mà trình diện thân thể đủ đầy, phanh ngực áo, nghe mùi mồ hôi chua loét.
Hóa ra thì chẳng có tháng tư gì hết, lũ chúng mày chỉ toàn …chuyện vu vơ, ngoài sân kia vẫn lồng lộng bóng cờ, vẫn tiếng b…ước nhẹ của người đi tuần lính gác. Nền trời xa vài ánh hỏa châu ngơ ngác, đủ soi lên những khuôn mặt dày dạn phong sương.

Lều canh trĩu nặng giọt sương
Bao giờ đi hết đoạn đường chiến binh!
….
Chia nhau nắp bi đong rượu cay xé mà … rất nặng tình! Thằng mặt đỏ, thằng xanh lè nốc cạn. Thằng hể hả ăn bài, thằng đắng cay bất mãn. Giọt sương buồn lỗ chỗ rớt lều canh? Những dấu tay chai sần những mái tóc xanh, sao xanh tóc mà bạc lòng lo lắng? Súng trận chờ hoài … sao đêm chẳng thấy đi qua?
… ……
Tiếng đồng hồ báo hại lại thức ta, tức lắm vì chưa nói hết những điều mình muốn nói! Ngoài kia nắng đã lên chào ngày mới tới.
À thì ra …. vẫn có tháng tư đen!


Please to comment

Phan Anh Dũng

83 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (4)