Status of Phan Thành Khương

Phan Thành Khương

508 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Education & Family life
About me:

Contact list (20)

 

 

Thi hào Nguyễn Bỉnh Khiêm và hai câu thơ tiên tri về biển Đông

 

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là đại thụ của văn học thế kỉ XVI. Ngoài các tập thơ (Bạch Vân am thi tập, Bạch Vân gia huấn, Bạch Vân quốc ngữ thi tập), Nguyễn Bỉnh Khiêm còn để lại tập “Sấm kí”, đó là những tiên đoán của Ông về thời cuộc.

 

Đặc biệt là trong bài thơ chữ Hán “Cự ngao đới sơn” (Ngao to đội núi), một bài thơ luật Đường 7 chữ 8 câu, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã viết hai câu luận (câu 5 và 6) như một lời tiên tri về biển Đông:

 

Vạn lí Đông minh qui bả ác,

Ức (*) niên Nam cực điện long bình.

(萬里東溟歸把握,

億年南極奠隆平.)

 

Dịch nghĩa:

Vạn dặm biển Đông thu về giữ chặt trong tay,

Trăm ngàn năm phương Nam vững vàng to lớn bình an.

(Phan Thành Khương dịch)

 

Dịch thơ:

Biển Đông vạn dặm giữ gìn,

Muôn xuân nước Việt vững tin trường tồn.

(Phan Thành Khương dịch)

 

Đúng như thế! Mất biển Đông, chúng ta không có đường ra, không còn đường sống. Bởi vậy, chúng ta phải huy động sức mạnh của cả nước, sức mạnh của cả thế giới, sức mạnh của thời đại để bảo vệ biển Đông, thu hồi Hoàng Sa và một phần Trường Sa đang bị Tàu cộng chiếm đóng phi pháp. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, không phải là nhiệm vụ của các thế hệ sau như có kẻ đã nói một cách vô trách nhiệm.

 

Tóm lại, hai câu thơ của Thi hào Nguyễn Bỉnh Khiêm đúng là một lời tiên tri vô cùng chuẩn xác. Hai câu thơ nói trên cũng chính là sự mách bảo, sự chỉ dẫn cực kì sáng suốt mà chúng ta phải nghiêm chỉnh thực hiện, nghiêm túc thi hành.

 

Ninh Thuận, ngày 11-6-2018

PHAN THÀNH KHƯƠNG

 

(*) ức = 100.000 (trăm ngàn).

 

PHỤ LỤC:

 

Nguyên tác:

巨鰲戴山

碧浸仙山徹底清,

巨鰲戴得玉壺生。

到頭石有補天力,

腳潮無卷地聲。

萬里東溟歸把握,

億年南極奠隆平。

我今欲展扶危力,

挽卻關河舊帝城。

 

Phiên âm:

Cự ngao đới sơn

Bích tẩm tiên sơn triệt để thanh,

Cự ngao đới đắc ngọc hồ sinh.

Đáo đầu thạch hữu bổ thiên lực,

Trước cước trào vô quyển địa thanh.

Vạn lý Đông minh quy bả ác,

Ức niên Nam cực điện long bình.

Ngã kim dục triển phù nguy lực,

Vãn khước quan hà cựu đế thành.

 

Dịch nghĩa:

Ngao to đội núi

Nước biếc tẩm núi tiên trong đến tận đáy,

Như ngao lớn đội được hồ ngọc mà sinh ra.

Ngoi đầu lên, đá có sức vá trời,

Đặt chân xuống, sóng không có tiếng cuốn đất.

Vạn dặm biển Đông thu về giữ chặt trong tay,

Trăm ngàn năm phương Nam vững vàng to lớn bình an.

Ta nay muốn thi thố sức phò nguy,

Cứu vãn quan hà, thành cũ của nhà vua.

(Phan Thành Khương dịch)


 • Phan Thành Khương, Subtract Multiply  like this.
  • FBfriend  Cảm ơn bác Khương. Dạ hay quá 10:44 29/04/2020
  • FBfriend  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với FBChau, Tran Thi Diem Chau, No to China's U line and expansion 16:55 09/05/2020
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn bác Khương. Đọc các dòng này của bác và mọi người tôi thấy chẳng lẽ lại cảm ơn...Livenguide :) 05:36 10/05/2020
  • FBfriend  Sài Gòn và miền Nam sẽ bị nước biển dâng lên và đem về với biển Đông:) "To lớn bình an" sao đây mấy ông mấy bà lãnh đạo tính sao là câu hỏi mà chả ai cần buồn hỏi nữa... 10:12 17/06/2020
Please to comment

Phan Thành Khương

508 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Education & Family life
About me:

Contact list (20)