Status of Đặng Nam

Đặng Nam

39 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
About me:

Contact list (4)

Gian dối trong giao thông, gian dối trong y tế, gian dối trong giáo dục, gian dối trong môi trường... và bao nhiêu kiểu gian dối không kể hết từ đủ các bộ, ngành... Chúng ta đang sống trong xã hội được gọi là CNXH tươi đẹp đây à?

Please to comment

Đặng Nam

39 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
About me:

Contact list (4)