Status of Trần Kim Thập

Trần Kim Thập

2115 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (56)

KIẾN NGHỊ, GÓP Ý...

Từ hơn 10 năm nay, trên các diễn đàn của mạng xã hội, đặc biệt là trang Bô Xít Việt Nam đã có không biết bao kiến nghị, góp ý của hàng nghìn công dân Việt Nam, trong đó có rất nhiều trí thức và cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu hoặc còn tại chức, gởi đến các vị lãnh đạo cao cấp nhất của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam bày tỏ ý kiến về các vấn đề liên hệ đến an ninh của đất nước và an sinh của người dân. Nhưng, cho đến nay tôi chưa bao giờ thấy các kiến nghị và góp ý của dân được các vị lãnh đạo chính thức trả lời, hoặc ít nhất là một lời cám ơn.

Làm lãnh đạo nhà nước và chính phủ mà không trả lời các kiến nghị, góp ý của dân, thì phải nói thẳng đây là thái độ quá khinh thường và miệt thị dân.

Làm lãnh đạo nhà nước và chính phủ mà không nói được tiếng cám ơn khi nhận kiến nghị, góp ý của dân, thì phải nói thẳng là họ vô cùng ngu xuẩn.

Sự không dám đối thoại, tranh luận với dân là biểu hiện của sự thiếu tự tin và không có bản lãnh của người lãnh đạo.

Sự không biết ơn dân, người đổ tiền thuế nuôi nhà nước và chính phủ, chính là kẻ thù nguy hiểm nhất mà kẻ ngu xuẩn không bao giờ nhận thức được.

Như vậy họ có xứng đáng lãnh đạo đất nước?!


Không có mô tả ảnh.
 


Please to comment

Trần Kim Thập

2115 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (56)