Status of Chau Tran Thi Diem

Chau Tran Thi Diem

217 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
About me:

Chúa Jesus là Đấng cứu rỗi và tôi yêu Chúa. Tôi thích đọc Kinh Thánh và cầu nguyện...

Contact list (27)

 

Chau Tran Thi Diem  Vui lòng cho tôi hỏi các khoa học gia chuyên ngành geopolitics người Việt (gốc Việt) có đưa ra giải pháp hay nhận định gì lạc quan trong tình hình khủng hoảng hiện nay không? Khủng hoảng corona có lợi cho các phong trào đòi quyền tự do nhân quyền trong nước không? Xin cảm ơn.

https://www.youtube.com/watch?v=hkIMlnlIkaU


 Please to comment

Chau Tran Thi Diem

217 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
About me:

Chúa Jesus là Đấng cứu rỗi và tôi yêu Chúa. Tôi thích đọc Kinh Thánh và cầu nguyện...

Contact list (27)