Status of Manh Hung Dao

Manh Hung Dao

7649 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (17)

An tâm nha các bạn, sắp tăng giá điện rùi. Ai biểu kiu chi. Có 1 cty duy nhứt và cái thang giá khủng thì hỏng chịu. Tăng nữa cho bít tay à nha. Tiến bộ hơn là 6 bậc sửa thành 5 mà nâng giá khủng lên thui à.

Dự là quý 3 năm nay sẽ xài giá mới. Kiu nữa tăng tiếp đó nha

- Nguyễn Thị Bích Hậu -

LD

https://tuoitre.vn/bo-cong-thuong-yeu-cau-kiem-tra-lai-hoa-don-dien-tang-tu-30-20200627080603633.htm


Please to comment

Manh Hung Dao

7649 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (17)