Status of Manh Hung Dao

Manh Hung Dao

7649 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (17)

ỦA? NỀN KINH TẾ XHCN VÀ ĐỈNH CAO LÝ LUẬN MARX- LÊ NIN LÀ THẾ NÀY À?

Ghi gian số điện của dân tăng lên, thu tiền quá nhiều về két sắt rồi bảo không ai hưởng lợi cả?

Xin hỏi, khi ghi gian số điện của dân, thu tiền nhiều về thì tiền đó chạy đi đâu? Vào túi ai?

Xin hỏi nếu ghi lên số điện cao hơn thực tế và tiền vượt đó chạy về két sắt của công ty mà không ai hưởng lợi. Vậy từ nay hãy ghi số điện thấp hơn thực tế tiêu thụ đi. Thậm chí nếu tốt nữa hãy miễn phí toàn bộ tiền điện cho dân đi. Vì thu tiền về có ai hưởng đâu mà thu về làm gì?

Xin hỏi, đây có phải lý thuyết mà các vị vẫn hay rao giảng là kinh tế xã hội chủ nghĩa gì đó không? Nó có phải là đỉnh cao lý luận Marx- Lê Nin mà các vị đang thừa hưởng và nắm giữ nó chăng?

Nếu tuyên bố các vị là đúng thì điều này chỉ có thể tồn tại ở xã hội chủ nghĩa không tưởng, một lý luận tồi tệ bao biện cho hành vi bất hảo của các vị ở một thời điểm nhũng nhiễu mà thôi.

P/s: Mình lên án và gởi lời nhắn các vị phó giáo sư, tiến sĩ nào đó đang tư vấn cho EVN hút máu dân man rợ và vô nhân đạo trong khung giá luỹ tiến giá điện hiện nay đấy. Các vị hãy dùng trí tuệ trong nhân chứ không phải dùng trí tuệ trong gian manh để kiếm tiền và tài sản cho riêng mình trong man rợ đâu nhé.

Link hình bên dưới:
https://tuoitre.vn/lanh-dao-evn-co-the-co-sai-sot-ghi-chi-so-dien-nhung-khong-ai-huong-loi-20200625180100046.htm

(Ts Nguyễn Đình Trọng)

K.


Please to comment

Manh Hung Dao

7649 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (17)