Status of Trần Kim Thập

Trần Kim Thập

2110 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (56)

TÔI CHỐNG AI? TÔI YÊU AI?

Tôi không chống ai, hay bất cứ cá nhân nào cả.

Tôi chỉ chống các lời nói, hành vi gian ác của bất cứ ai, dù nhân danh bất cứ cái gì, xâm phạm đến quyền tự do căn bản mà Đấng Tạo Hóa ban cho con người: Quyền Làm Việc Kiếm Miếng Ăn và Quyền Nói Lên Tiếng Nói của mình, cho gia đính mình.

Tôi không chống đảng phái nào cả. Đảng phái nào theo chủ nghĩa gì, là lựa chọn tự do của những người theo đảng phái ấy, tôi không quan tâm.

Tôi chỉ chống, kịch liệt chống các chính sách vô lương, vô pháp của bất cứ đảng phái nào, nhà nước nào, dù nhân danh chủ thuyết nào, đàn áp tiếng nói trung thực của người dân, bỏ tù đánh đập người dân vì họ cương quyết giữ gìn nhà ở và đất đai ruộng vườn mà ông cha họ để lại từ bao đời trước.

Tôi chống, kịch liệt chống mọi chế độ độc tài toàn trị. Vì nó tạo điều kiện cho một nhúm năm bảy người đứng trên hiến pháp, đứng ngoài luật pháp quyết định tất cả để cai trị dân. Nó làm người dân tôi mất các quyền tự do dân chủ; đạo đức giáo dục xã hội tiêu tán, mọi giá trị truyền thống nhân ái không còn chỗ đứng; người có quyền thế càng lớn càng ngày càng tham ô, càng giàu sụ, dân đen càng ngày càng nghèo khổ, kiếm cơm chảy máu mắt không ra; dân tôi phải tìm mọi cách để bỏ nước ra đi; đất nước tôi rơi vào vòng nô lệ ngoại bang.

Đã là nô lệ ngoại bang, thì tất phải diệt vong.

Tôi không muốn nhìn Tổ Quốc Việt Nam bị diệt vong.

Tổ Quốc Việt Nam là công lao, mồ hôi, nước mắt và xương máu của bao đời ông cha để lại cho nhân dân Việt Nam không phân biệt vùng miền, thành phần, tôn giáo...chứ không phải của riêng của bất cứ đảng phái nào, của vua chúa nào.

Tôi yêu Tổ Quốc Việt Nam! 


 • Manh Hung Dao, Chau & LVG  like this.
  • Chau & LVG  Có một sinh viên gửi thư cho Liên Hiệp Quốc tố cáo việc chính quyền Việt Nam (nhà nước một đảng cộng sản) bắt giam, cậu ấy là Phan Kim Khánh, anh có ý kiến gì không ? Trần Kim Thập   Đài SBS Úc Châu đăng tải, không biết sau khi phát sóng tin tức ở Úc có bao nhiêu người giúp cậu ấy ? ...See more 04:46 29/06/2020
  • Chau & LVG  Ở Úc có Phong trào Giới trẻ vì nhân quyền, không biết họ có giúp cho sinh viên Phan Kim Khánh không, hy vọng học sinh sinh viên trong nước có bài học từ việc đấu tranh cho nhân quyền của Phan Kim Khánh. 04:24 30/06/2020
Please to comment

Trần Kim Thập

2110 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (56)