Status of Manh Hung Dao

Manh Hung Dao

7649 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (17)

PHẢN ĐỘNG? CHỐNG PHÁ?    

Hoàng Sa và Trường Sa có phải là quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam hay không?

Trung quốc sử dụng đường lưỡi bò phi pháp, người Việt và thế giới phản đối nó.

Vậy tại sao người sử dụng khẩu trang No U - nói không với đường lưỡi bò lại được quy vào tội là phản động, chống phá đảng và nhà nước?

Tôi không thể nào hiểu nổi đảng cộng sản Việt Nam đang nghĩ gì, bảo vệ điều gì, vì lợi ích của ai?
Của đất nước Việt Nam hay Trung Quốc?

Đừng mập mờ rồi bẫy dân bỏ tù nữa.

Đảng hãy trả lời cho tôi biết, Hoàng Sa và Trường Sa chủ quyền như thế nào? Để tôi còn rõ ràng, nếu không còn, thì sau này tôi không nhận đó là đảo của Việt Nam nữa, cũng không dùng biểu tượng No U nữa.

Còn nếu yêu nước Việt, là phản động, thì tôi sẵn sàng và vui vẻ được khoác lên người tội danh đó.

- Ngát -

VV


Please to comment

Manh Hung Dao

7649 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (17)