Status of Chau Tran

Chau Tran

225 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
About me:

Chúa Jesus là Đấng cứu rỗi và tôi yêu Chúa. Tôi thích đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. ...

Contact list (27)

Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen, Wolken, Himmel, Text, im Freien und Natur

Digital Bible

25. Juni um 21:28 · 

Psalm 44:4-5 "You are my king and my God; you give victory to your people, and by your power we defeat our enemies." (GNT)


  • Chau Tran  Amen! Praise the Lord, by your power we defeat our enemies. Kẻ thù của chúng con là satan và sứ giả của nó. Xin Chúa ban thần linh và sự sống đắc thắng cho chúng con, tạ ơn Chúa. 18:29 28/06/2020
Please to comment

Chau Tran

225 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
About me:

Chúa Jesus là Đấng cứu rỗi và tôi yêu Chúa. Tôi thích đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. ...

Contact list (27)