Status of Manh Hung Dao

Manh Hung Dao

7662 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (17)

NHÌN VÀO PHẨM CÁCH QUỐC GIA   

Cách đây gần 200 năm, dân số Nhật Bản chỉ khoảng 35 triệu người, nhưng khi cuốn Khuyến học (Fukuzawa) được xuất bản, có tới khoảng 3 triệu cuốn được phát hành và cũng chừng ấy người cùng thời điểm đọc cuốn sách để trở thành một dân tộc thoát khỏi sự ảnh hưởng về văn hoá Trung Hoa và vươn lên tự cường.

Chúng ta, đến nay, cách thời đó đã gần 200 năm, với 100 triệu dân ở khắp các nơi, ngay lúc này, giả dụ có một cuốn sách có thể thay đổi nhận thức về con người và dân tộc, nếu có xuất bản, cũng không quá vài nghìn cuốn được in ra, hoặc có thể nó còn bị cấm đoán (không được xuất bản).

Điều đó nói lên khả năng tiếp cận và chủ động khai mở tri thức là một điều xa xỉ, và như thế, khó có thể đòi hỏi một dân tộc tự cường khi ngay cả tư tưởng và tinh thần của mình cũng không chịu trau dồi và hun đúc. Vậy nên, một dân tộc hời hợt như thế sẽ sống lệ thuộc vào kẻ khác mà không thể thoát ra được thân phận nhược tiểu của mình.

Cùng một khoảng cách tới mặt trời như nhau, nhưng Nhật Bản có thể đặt chân tới được, còn An Nam ta thì không, đó chỉ là giấc mơ của những kẻ mà chỉ chất chứa lòng tham quyền lực, sự lưu manh và tư tưởng ti tiện vụn vặt (nhỏ mọn) để chèn ép chính đồng bào mình trong việc sinh tồn.

- Luật sư Lê Văn Luân -

GG


Please to comment

Manh Hung Dao

7662 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (17)