Status of Manh Hung Dao

Manh Hung Dao

7662 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (17)

"CỰC LỰC PHẢN ĐỐI" VÀ "QUAN NGẠI SÂU SẮC"
Cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc đã tuyên bố các cuộc tập trận quân sự sẽ được thực hiện tại một khu vực rộng lớn trên Biển Đông từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Tất cả các tàu đều bị cấm vào khu vực này.

- Duan Dang -


Please to comment

Manh Hung Dao

7662 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (17)