Status of Manh Hung Dao

Manh Hung Dao

8332 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (18)

TỔ CHA THẰNG GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA!
Các đập thủy điện bên Trung Quốc đang tràn ngập, không xả lũ nhanh thì chết cả lũ. Mà giả nhân giả nghĩa bảo cứu Sông Mê Kông?

- Mac Van Trang -


Please to comment

Manh Hung Dao

8332 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (18)