Status of Chau Tran

Chau Tran

229 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
About me:

Chúa Jesus là Đấng cứu rỗi và tôi yêu Chúa. Tôi thích đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. ...

Contact list (27)

Markus 10,36: Có 2 môn đồ hỏi Chúa J ê s u s: Thầy ơi xin hãy làm phép lạ ban ơn cho chúng con. Chúa hỏi vậy các con muốn gì? Một môn đồ nói: khi thầy vinh hiển trên trời hãy cho chúng con một người ngồi bên phải một người ngồi bên trái.
Ngày nay nếu đúng như Kinh Thánh rằng Chúa J ê s u s trở lại trên đất này bất thình lình, chúng ta muốn gì?
1. Muốn gặp Maria mẹ của Chúa Jesus?
2. Muốn được tha thứ?
3. Muốn tạ ơn?

Xin hãy chọn và suy nghĩ thêm rồi chia sẻ cho nhiều người, chúng ta vẫn còn kịp thời gian chuẩn bị cho ngày thạnh nộ.


 

Chau Tran Thi Diem

30 Min · 

- Lao khổ của người công bình hướng về sự sống; Còn hoa lợi kẻ hung ác chiều về tội lỗi.

(Châm ngôn 10,16)

- Miệng người công bình là một nguồn sự sống; Nhưng miệng kẻ hung ác giấu sự cường bạo.

(Châm ngôn 10,11)

- Điều gì kẻ hung ác sợ sệt, ắt sẽ xảy đến cho nó; Nhưng người công bình sẽ được như ý mình ước ao. Khi gió trốt thổi qua, kẻ hung ác không còn nữa; Song nền của người công bình còn đến đời đời.

(Châm ngôn 11,24-25) 


Please to comment

Chau Tran

229 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
About me:

Chúa Jesus là Đấng cứu rỗi và tôi yêu Chúa. Tôi thích đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. ...

Contact list (27)