Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

8140 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (109)

Với kế hoạch chấp nhận cho người Hong Kong có hộ chiếu hải ngoại Anh (BNO) trở thành công dân Anh của chính phủ Luân Đôn và chính sách tiếp nhận người tị nạn của Trung Hoa Dân Quốc, có thể sẽ có một làn sóng di dân lớn từ Hong Kong sau khi Luật an ninh Hong Kong có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.

Dù đi đâu thì người Hong Kong cũng được chào đón vì họ đã đấu tranh quyết liệt cho tự do dân chủ. Và dù ở đâu thì họ cũng sẽ tiếp tục đấu tranh.

Cũng trong ngày 01/07/2020, VTV1 đưa tin về Luật an ninh Hong Kong và xem đó là vấn đề nội bộ của Trung Quốc.


Please to comment

Lê Quang Huy

8140 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (109)