Status of Manh Hung Dao

Manh Hung Dao

8326 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (17)

Vịt Quay Bắc Kinh thì chỉ ăn hiếp được Anh Bảy Vịt Quay Xứ Lừa thôi , chứ ăn sao được Cà Ri Ấn ..
- Thủ Tướng Ấn Độ , không duyệt binh phô diễn gì hết , ông chỉ gói gọn quan điểm của mình trong cụm từ “Bắn Trước Báo Cáo Sau”
- còn Thằng Mặt-Lờ TậpCậnBình làm hùm làm hổ , thề thốt cho dữ, cuối cùng thì cũng chỉ ăn được mỗi thằng ViệtCộng thôi chứ có ăn được ai đâu

Trần Tùng.
- NƯỚC MẮT THẰNG HỀ -


Please to comment

Manh Hung Dao

8326 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (17)