Status of Trần Kim Thập

Trần Kim Thập

2110 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (56)

BẤT HẠNH

Muốn lãnh đạo phải chịu trách nhiệm.

Sau tháng 4 năm 1975, người dân Việt Nam chưa bao giờ được cơ hội lựa chọn đảng, người lãnh đạo đất nước bằng lá phiếu tự do dân chủ. Do đó, đảng Cs "lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện mọi sinh hoạt xã hội", nhưng chưa bao giờ họ chịu trách nhiệm toàn diện và tuyệt đối trước bất cứ sai trái nhỏ lớn nào.

Họ chỉ biết cai trị, cai trị và cai trị bằng dối trá và bạo lực - bạo lực và dối trá.

Đó là một BẤT HẠNH của dân tộc Việt Nam


 • Lê Trung Tĩnh, Lê Quang Huy  and  1 others  like this.
  • Chau & LVG  Quốc gia Việt Nam có một đảng cầm quyền thì không có tự do dân chủ. 02:42 13/07/2020
Please to comment

Trần Kim Thập

2110 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Perth
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
 • Availability:
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (56)