Status of Manh Hung Dao

Manh Hung Dao

8344 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (19)

ĐÂY...! NHÀ TRIỂN LÃM ...dành cho ...BÒ....!
...CÒN ...ĐÒI...XÂY THÊM "nhà hát"...1400 tỷ ???

- Tam Nguyen -

https://laodong.vn/xa-hoi/trung-tam-trien-lam-tphcm-800-ti-dong-tiep-tuc-ngon-ngang-cham-tien-do-785146.ldo
 


Please to comment

Manh Hung Dao

8344 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (19)