Status of Manh Hung Dao

Manh Hung Dao

8344 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (19)

Hàng loạt hộ nghèo ở Thanh Hóa bị giả mạo chữ ký, “ăn chặn” tiền hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ

Hàng loạt hộ nghèo tại xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) phản ánh rằng bị cán bộ giả mạo chữ ký, “ăn chặn” tiền hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định 102/2009/QĐ – TTg từ năm 2018 đến nay...

https://www.nguoiduatin.vn/hang-loat-ho-ngheo-o-thanh-hoa-to-bi-gia-mao-chu-ky-an-chan-tien-ho-tro-a482639.html


Please to comment

Manh Hung Dao

8344 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (19)