Status of Chau & LVG

Chau & LVG

877 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Lifestyle
About me:

Friend list (76)

Nếu có pet thì chọn chó hay mèo ? Sao con mèo này nó khôn thế...
Khi có con người tấn công attack con người yếu thế (trẻ em gái và trẻ em trai) thì các con mèo sẽ bảo vệ trẻ em bằng cách gì đây?

https://www.youtube.com/watch?v=EEa6jZv-Khc

 Please to comment

Chau & LVG

877 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Lifestyle
About me:

Friend list (76)