Status of Manh Hung Dao

Manh Hung Dao

8344 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (19)

GIẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI   
Phúc Niễng lại biểu Hồ Chí Minh làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm  

CTV Danlambao - Vào ngày 19.07.2019 Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh cho đàn em Mai Tiến Dũng ký công văn 6433 nghiên cứu chính sách kinh tế ban đêm của Trung Quốc được công bố trước đó 4 ngày. Sau một năm "nghiên cứu" và học tập từ quan thầy, chiều ngày 20.07.2019 Phúc Niễng ra lệnh Hồ Chí Minh xuất quân làm kinh tế ban đêm.

Trước tình trạng lụn bại của nền kinh tế, những công bố tăng trưởng kinh tế lếu láo của Cục Thống Kê, cách tính GNP mị dân và những phát biểu nổ văng miểng của thủ tướng không đem lại giàu sang phú quý cho đảng, Nguyễn Xuân Phúc bắt Hồ Chí Minh làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm.

Theo Phúc Niễng, nếu Hồ Chí Minh làm tăng ca 4 giờ 1 đêm thì sẽ đóng góp đến 5-8% GDP cho đảng. Vì vậy Hồ Chí Minh "không được chậm trễ, đặc biệt, các cấp, các ngành của thành phố, các quận không được trì trệ."

Thủ tướng không nói rõ mỗi đêm Hồ Chí Minh sẽ làm gì trong 4 giờ phụ trội. Ai làm? Mỗi người làm gì để đem lại cho đảng 5-8% GDP trong lúc tối lửa tắt đèn.

Trong khi đó thì vào chiều ngày 14/7, Phó chủ tịch thành Hồ là Dương Anh Đức nỗ rằng "Nhiều lãnh đạo TP.HCM làm việc đến 2h sáng, không có cuối tuần" và "Đây không phải cá biệt mà tuyệt đại đa số cán bộ, công chức đều một lòng vì sự phát triển của thành phố như vậy."

Bây giờ mới biết là cán bộ ta đã "đi trước" với trò làm việc ban đêm bằng mồm.

Cần nhắc lại là vào tháng 9/2016 Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi dân đồng cam cộng khổ để trả nợ... công.

Gần hết nhiệm kỳ, sau 4 năm dưới sự lãnh đạo "tài ba" của thủ tướng, người dân tiếp tục bị thủ tướng lôi đầu ra để đồng tâm cộng khổ. Đồng tâm ban ngày chưa đủ phải cộng khổ ban đêm theo đúng kiểu ma dê in China cho đảng vinh quang trong giàu sang phú quý.

21.07.2020
CTV Danlambao

https://danlambaovn.blogspot.com/2020/07/phuc-nieng-lai-keu-goi-dan-lam-ngay.html


Please to comment

Manh Hung Dao

8344 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (19)