Status of Manh Hung Dao

Manh Hung Dao

8344 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (19)

NHÂN SỰ - QUẢN TRỊ - VÀ CAI TRỊ   

Khi các vị trí, chức vụ được lập thành bằng “hậu duệ, quan hệ, tiền tệ”, tức bằng cách truyền ngôi – nối ngôi, bằng cánh hẩu và bằng mua bán, tóm lại không phải bằng luật pháp, thì tất yếu bộ máy ấy sẽ vận hành theo cơ chế phi pháp. Không thể khác được. Con sói sẽ được sinh ra bởi chó sói và kiếm ăn theo cách của sói. Không có con thỏ nào được sinh ra bởi bầy sói cả.

Bộ máy công quyền cơ bản đang được xây dựng theo cách ấy. Dân chủ nhưng người dân không có quyền quyết định ai sẽ là người “làm thuê” cho mình. Vị trí “nô bộc” ấy là một ân huệ, hoặc một món hàng quý phải mua bằng rất nhiều tiền. Em tôi (cs) kể rằng, có một cảnh sát giao thông nọ vì bận đi đám cưới nên đành phải bán lại MỘT buổi “làm nhiệm vụ trên đường” cho đồng chí của mình với giá 13 triệu đồng!

Một bộ máy được xây dựng bằng phương pháp mafia thì nó phải sống bằng cách của mafia. Chúng sẽ nuôi lẫn nhau hoặc triệt hạ nhau theo đúng cái cách mà nó đã được tạo ra. Pháp luật bất lực và vô vọng bởi người thực thi pháp luật lại cũng được “đưa vào” theo cùng 1 cách như thế. Nếu (nếu thôi) 4 vị cao nhất của TƯ có là những tấm gương đạo đức trong suốt, chỉ 1 lòng vì dân vì nước, không mảy may nghĩ tới cá nhân mình, cống hiến hi sinh trọn đời thì cũng không thể nào làm sạch được một hệ thống như thế. Tình trạng ấy đang đúng tuyệt đối với câu “phép vua thua lệ làng”.

Khi bộ máy được thiết lập theo kiểu ấy, nó sẽ trở thành 1 hệ thống quan liêu tuyệt đối; hệ thống ấy sẽ tự nó vận hành bằng cách “thanh lọc / thanh trừng” và “nhân bản vô tính” theo đúng bản chất đang hiện hữu của nó. Không có “người ngoài” nào có thể lọt được vào, nếu vào thì cũng buộc phải “biến đổi chất” cho tương thích nếu không muốn bị nghiền nát. Mộ bộ máy như thế, nó tự nhiên trở thành một hệ thống CAI TRỊ, chứ không phải quản trị. Khi trong tay nó có cả lập pháp, hành pháp, tư pháp thì nó trở nên bất khả xâm phạm dù đã lộ nguyên bản chất thù địch với nhân dân của nó.

- Thái Hạo -


Please to comment

Manh Hung Dao

8344 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (19)