Status of Manh Hung Dao

Manh Hung Dao

8344 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (19)

c h u y ệ n g ì đ a n g x ả y r a?

Việt Nam không phải mới chỉ xét nghiệm Covid 19 cho những ca đầu tiên.

Việt Nam đã có các cơ sở y tế có phòng xét nghiệm đủ chuẩn để xét nghiệm và công bố dương tính Covid 19. Tuy nhiên, theo quy định và chỉ định của Bộ Y tế, chỉ có vài đơn vị chính thức được quyền xác nhận tình trạng dương tính Covid 19 thông qua kết quả gửi về Bộ Y tế. Trong đó có VIỆN PASTEUR NHA TRANG. Trong các trường hợp trước đây, kết quả của Viện Pasteur Nha Trang được xem là kết quả cuối cùng.

Thế nhưng... đã có một sự kỳ lạ khó hiểu đối với trường hợp mới nhất của Đà Nẵng. Hai mẫu xác định dương tính do CDC Đà Nẵng - Trung tâm kiểm soát bệnh tật thực hiện cho ra kết quả dương tính, nhưng chưa được chính thức thừa nhận có thể hiểu được. Nhưng mẫu thứ 3 gửi Viện Pasteur Nha Trang, mẫu thứ 4 gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương cũng đều là dương tính, thiết nghĩ là đã đủ. Nhưng không, nay Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tuyên bố chưa thể khẳng định "nhiễm Covid 19" và phải làm tiếp lần thứ 5????

Hóa ra, kết quả của Viện Pasteur Nha Trang cũng không đủ kết luận? Hay trường hợp này có nhiều vấn đề khó hiểu khác? Cũng cần nhắc lại: Hiện bệnh nhân này đang phải thở máy và có biểu hiện trở nặng!

- Võ Khánh Tuyên -

Ảnh:  Đinh Nhật Uy

XL

https://tuoitre.vn/ca-benh-o-da-nang-lam-xet-nghiem-lan-5-vi-chua-chac-bi-covid-19-20200724174856814.htm


Please to comment

Manh Hung Dao

8344 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (19)