Status of SamuraiGenghiskhanNinja

SamuraiGenghiskhanNinja

643 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (11)

Làm bậy mà còn la lên đòi sở hữu, kiểu này chỉ có quân an cướp, mà quốc gia đi cướp, cop(copy) rồi kiếm tiền, làm vậy ai coi ra gì 


Please to comment

SamuraiGenghiskhanNinja

643 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (11)