Status of Chau & LVG

Chau & LVG

877 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Lifestyle
About me:

Friend list (76)

Chau Tran Thi Diem mit Hồ Hải

9 Min. · 

Chỉ đọc tham khảo và có ý kiến rồi thắc mắc tại sao một chữ ký của anh chị em vào Thư Kiến nghị gửi cho Liên Hiệp Quốc mà BS Hồ Hải có thể nói là "chung tay cứu nước" "bằng cả tấm lòng".
Bao nhiêu người đã đổ máu h y s i n h khi bị thương và tử trận trong chiến tranh cho quốc gia Việt Nam? Một quốc gia không lệ thuộc cộng sản Tàu có phải là giấc mơ hay là hiện thực đã bắt đầu từ lương tâm ?
Cảm ơn anh chị em đã đọc và chia sẻ thư Kiến Nghị.

BS Hồ Hải

16 Std. · 

Mời bà con cùng chung tay cứu nước. Một chữ ký và 1 chia xẻ của bà con là cả một tấm lòng với Tổ Quốc và với lương tri cho toàn cầu. Tag with Hồ Thiên Cơ và Hồ ...

Mehr ansehen

Để ký, mời mọi người điền các thông tin bên dưới Kiến nghị và bấm Submit bên dưới cùng. Kiến nghị cũng đã được công bố tại https://www.change.org/Bai-nhiem-China-hoi-dong-bao-an-LHQ Để đơn giản, mọi người có thể ký ở cả hai nơi. Mo...

 

Kiến nghị bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của China

Để ký, mời mọi người điền các thông tin bên dưới Kiến nghị và bấm Submit bên dưới cùng. Kiến nghị cũng đã được công bố tại https://www.change.org/Bai-nhiem-China-hoi-dong-bao-an-LHQ Để đơn giản, mọi người có thể ký ở cả hai nơi. Mo...


Please to comment

Chau & LVG

877 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Lifestyle
About me:

Friend list (76)