Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

13208 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (780)

Mấy hôm nay cả nhà đi du lịch ở Lake District và Scotland, sẽ post hình và kế chuyện nhiều hơn. Giữa những ngày đi chuyến thăm thú bận rộn, sáng thức dậy đọc Livenguide. Thâý bài nào cũng hay, thú vị và bổ ích. Cảm ơn mọi người!.

Nói thiệt không phải vì tôi sáng lập trang này nên khen nó. Chứ sao tôi thấy trang Livenguide thú vị và nhẹ nhàng hơn Facebook rất nhiều. Không biết mọi người thấy sao?


Please to comment

Lê Trung Tĩnh

13208 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (780)