Status of Thu Tam Trinh

Thu Tam Trinh

262 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • In English
About me:

Friend list (36)

, Năng Lượng Tích Cực rất quan trọng, nó làm bạn vui vẻ, lạc quan, yêu đời... hăng say sống và làm việc, đem lại nhiều kết quả tốt, và tránh đi những bệnh tật ... nên nó quan trọng hơn cả Tiền Bạc và Sức Khoẻ! 

 

Còn nếu bạn bị nhiễm những Năng Lượng Tiêu Cực, bạn sẽ bực tức giận dữ, u ám, nhìn đời xấu xa, sẽ làm việc thất bại và sinh nhiều bệnh tật! 

 

Bạn phải hiểu Năng Lượng Tiêu Cực sinh ra từ đâu, nó đến từ sự Sợ Hãi, Đau Đớn, Tham Lam, Giận Dữ và Ganh Tị... Còn Năng Lượng Tích Cực đến từ đâu, đó là  từ sự YÊU THƯƠNG, CHO ĐI và ĐỨC TIN...!

Đức Tin đó là sự cao nhất của Tình Yêu Thương, bạn tin vào 1 đấng tối cao nào đó và phó thác cho Người, bạn sẽ thấy được che chở và có nhiều năng lượng  tích cực! 

 


Please to comment

Thu Tam Trinh

262 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • In English
About me:

Friend list (36)